Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Chcete si zjednodušiť obchodovanie so štátom?

Zápisom vašej firmy v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie získate:
a) status kvalifikovaného dodávateľa, 
b) splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku a
c) počas doby platnosti zápisu nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní!

Zápis Vašej firmy v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie Vám zjednoduší účasť vo verejných obstarávaniach. Tento zápis Vás odbremení od zdĺhavej kompletizácie a následného predkladania rozsiahleho množstva podkladov do verejných obstarávaní, ktorých sa chcete zúčastniť.

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov platí až tri roky počas, ktorých máte zjednodušenú účasť na verejnom obstarávaní.

Naša advokátska kancelária Vám ponúka profesionálny a rýchly právny servis spojený so zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie. 

Súčasťou našich služieb je najmä:
a) príprava žiadostí na zabezpečenie podkladov potrebných pre realizáciu zápisu,
b) podpora a usmernenie pri kompletizácii podkladov potrebných pre realizáciu zápisu,
c) podanie žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov;

Žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov bude navyše našou advokátskou kanceláriou podaná elektronicky čo umožní zníženie správneho poplatku za zápis až o polovicu. 

Naša advokátska kancelária vykonáva zápis do zoznamu hospodárskych subjektov na vysoko profesionálnej úrovni, v čo možno najkratšom čase a za bezkonkurenčné ceny.

Zápis Vašej firmy do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO pre Vás realizujeme v cene 199,- EUR bez DPH.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie týkajúce sa zápisu konečných užívateľov výhod do príslušného registra, alebo našich právnych služieb nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára:

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
Kováčska 28, 040 01 Košice                                                      
IČO: 52 253 791

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail:  filicko@advokatfilicko.sk
tel.: +421 902 732 268
č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022