O nás

JUDr. Vladimír Filičko, PhD, popri výkone advokátskej praxe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Naša advokátska kancelária sa zaoberá poskytovaním právnych služieb v štandardných i špecifických oblastiach práva. Za účelom poskytovania služieb v čo možno najvyššej kvalite využívame úzku spoluprácu s odborníkmi z oblasti právnej teórie i praxe špecializujúcimi sa na jednotlivé oblasti práva.

Základným cieľom našej práce je poskytnúť klientom prostredníctvom individuálneho prístupu vysokú kvalitu služieb. Pri našej práci zohľadňujeme špecifické potreby a nároky jednotlivých klientov, vždy pripravujeme riešenia šité na mieru, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám i požiadavkám klienta, a zároveň klientovi poskytnú priestor pre budúci rozvoj.

Jedným z určujúcich aspektov našej práce je kreativita, ktorá v práve, spolu s vysokou úrovňou odbornej erudície, zaručuje tie najlepšie výsledky.

V neposlednom rade je jedným zo základných znakov našej práce diskrétnosť a mlčanlivosť.